חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

הא מותר לנשים לאכול בשבת לפני קידוש?

תשובה:

אשה אשר מתפללת שחרית בשבת, אזי יהיה מותר לה לשתות לפני התפילה, ואם אינה מתפללת אזי אסור לה לטעום לפני קידוש של בוקר. ויש אומרים שבכל אופן מותר לה.

פוסק: הרב יצחק יוסף

ספר: אוצר דינים לאשה

מקור: עמוד קעה סעיף ו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה