חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אשה מברכת על ארבעה מינים?

תשובה:

נשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמא. נשים מעדות המזרח החפצות ליטול לולב יטלוהו ללא ברכה.
נשים אשכנזיות הנוטלות לולב מברכות על ארבעת המינים.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק ב סימן תרנח סעיף כט ועמוד שלג

תשובה נוספת:

יש פוסקים הסבורים שגם בנות ספרד רשאיות לברך על ארבעה מינים - (ראה במקור).

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: הליכות בת ישראל

מקור: פרק כ סעיף י ובהערה כז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: סוכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה