חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש לעשות מחיצה והפרדה בין נשים לגברים בעת לווית המת?

תשובה:

במקום שנשים משתתפות בלוויה, יש צורך שתיהיה הפרדה אבל אין צורך במחיצה. ויש שנוהגים שגברים ילכו לפני המיטה והנשים תלכנה אחרי המיטה. ובשעת ההספד יש צורך בהפרדה מלאה ויש שהחמירו במחיצה.

פוסק: הרב משה חיים חנונו

ספר: תורת המחיצה - עטרת משה

מקור: שער ז, ב א-ב וראה עוד שם ובהערות

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: צניעות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה