חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם נשים חייבות בסעודה שלישית?

תשובה:

גם נשים חייבות בסעודה שלישית.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: שאילת שלמה - שו"ת

מקור: חלק א סימן קנא וראה שו"ע רצא' סעיף ו

תשובה נוספת:

נשים חייבות בסעודה שלישית כיון שגם הן היו באותו נס של ירידת המן.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: הליכות בת ישראל

מקור: פרק טו סעיף עה וראה שו"ע ומשנ"ב סימן רצא סעיף ו' ובתשובת מהר"ם מרוטנברג סימן תעג (דפוס פרג)

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה