חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם נשים רשאיות לברך את ספירת העומר?

תשובה:

בנות עדות ספרד, לא מברכות על הספירה. בנות אשכנז שרוצה לברך, למרות שזאת מצוות עשה שהזמן גרמא, עדיף שתספור ללא ברכה.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: הליכות בת ישראל

מקור: פרק כד סעיף א וראה כף החיים, תפט, אות ט

תשובה נוספת:

ספירת העומר הנה מצות עשה שהזמן גרמא ולכן נשים פטורות ממצות ספירת העומר. ואם רצו לספור ללא ברכה רשאיות. (על פי הסוד טוב שלא תספורנה כלל גם ללא ברכה).

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני סימן תפט סעיף יא עמוד פז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ספירת העומר

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה