חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם נשים רשאיות לברך את ספירת העומר?

תשובה:

ספירת העומר הנה מצות עשה שהזמן גרמא ולכן נשים פטורות ממצות ספירת העומר. ואם רצו לספור ללא ברכה רשאיות. (על פי הסוד טוב שלא תספורנה).

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני סימן תפט סעיף יא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה