חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם נשים חייבות לשמוע פרשת פרה אדומה?

תשובה:

יש שמחמירים בזה, וכיוון שפרשת פרה אדומה על פי מספר שיטות היא מדרבנן, יש להקל לנשים.

פוסק: הרב אליהו גולדברג

ספר: פסקי שמועות מגדולי הפוסקים

מקור: סימן תרפ"ה, עמוד מ"ד
הגר"ח קניבסקי שליט"א, קובץ תורת המועדים

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה