חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם נשים חייבות באמירת הלל בראש חודש?

תשובה:

נשים פטורות מלומר הלל בראש חודש ואם רצונן לומר רשאיות.
אולם לנשים ספרדיות אסור לברך על הלל בראש חודש ולא ביום טוב (מלבד בליל הסדר). לכן, בת ספרדיה הלומדת באולפנא אסור להורות לה לומר הלל בברכה שזה מנוגד לדעת מרן שולחן ערוך.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א' סימן תכב' סעיף יד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה