חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם נשים חייבות בלחם משנה?

תשובה:

נשים גם חייבות בשבת וביום טוב בלחם משנה, לכן בעל הבית צריך להמתין לאשתו ולבנותיו עד שתטולנה את ידיהן על מנת להוציא אותם בברכת המוציא.
אשה שבעלה לא נמצא בבית, חייבת לבצוע על שתי חלות בכל סעודות השבת.

פוסק: הרב שמואל כץ

ספר: קדושים תיהיו

מקור: פרק י סעיף ב' ג-ד וראה משנה ברורה רעד' ס"ק א וסעמן רצא ס"ק כא וראה בית יוסף סוף סימן רצא ורבבות אפרים או"ח חלק א סימן קלח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה