חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם נשים חייבות בחבטת ערבות בהושענא רבא?

תשובה:


נשים פטורות ממצוות חביטת ערבה.

פוסק: הרב ישראל מאיר הכהן מראדין

ספר: משנה ברורה

מקור: סימן תרס"ד סימן קטן כא קצוש"ע ילקוט יוסף ח"ב סימן תרסד סעיפים יב-טז וראה "תשובות הרב אביגדור הלוי" עמוד תכט, הליכות שלמה מועדים יב, ו

תשובה נוספת:

מנהג בני ספרד שהנשים לא חובטות בערבה.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק ב סימן תרסד סעיף טז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: הושענא רבה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה