חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם נשים חייבות לחתום על פרוזבול?

תשובה:

בעל ואשה שיש להם חשבון משותף יכול הבעל(או האשה) לחתום בשם שניהם  על פרוזבול עבור החשבון המשותף.
אם יש להם חשבונות נפרדים הרי זה שחותם מבין שניהם יצהיר במפורש שהוא כולל את שני החשבונות.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: שביעית פרק ו סעיף ו וראה גם שמיטה ממקורה להרב צבי רימון

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה