חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם נשים חייבות בתפילת מוסף בראש חודש?

תשובה:

נשים פטורות מתפילת  מוסף בראש חודש, ואם מתפללות מוסף אין למחות בידן כיון שיש להן על מה שיסמוכו.  מכל מקום אם אפשר, טוב שתשמענה את תפילת החזרה של מוסף מפי שליח ציבור.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א סימן תכד סעיף יג עמוד תשפט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה