חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אשה חייבת במצוות שופר?

תשובה:

אשה אינה חייבת במצוות תקיעת שופר, ואם רוצה לקיים את המצווה יכולה גם אשה אחרת לתקוע עבורה. מכל מקום עדיף שתשמע תקיעות מגבר.
אם תוקעים לנשים ספרדיות אין מברכות על שופר. ונשים אשכנזיות נהגו לברך לעצמן.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: ראש השנה פרק י סעיף ג

תשובה נוספת:

לכתחילה לא תתקע אשה לעצמה ולא לאשה אחרת.

פוסק: הרב גבריאל ציננער

ספר: נטעי גבריאל

מקור: ראש השנה פרק צח סעיף ח

תשובה נוספת:

אשה יכולה לתקוע לעצמה ומנהג העולם שלא תוקעת לא לעצמה ולא לחברותיה אלא שומעות מן הגבר.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: הליכות בת ישראל

מקור: פרק יט סעיף ט

תשובה נוספת:

נשים פטורות ממצות שופר, מכל מקום נהגו לבוא לבית הכנסת לשמוע שופר רק שאין להם שכר כמו הגברים. אם תבוא לבית הכנסת עם ילדים קטנים שעשויים להפריע אזי תסמוך על עיקר הדין שהיא פטורה ולא תבוא על מנת לא להפריע לאחרים.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק ב סימן תקפט סעיף ה עמוד רו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה