חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להאכיל בעלי חיים בשבת?

תשובה:

מותר לתת בשבת מזונות לבעלי חיים שמזונותיהם על האדם, ולאו דוקא הבעלים, אלא כל אדם מותר בזה. אולם בעלי חיים שאין מזונותיהם על האדם והם רגילים לשוטט לבדם ולחפש מזונתיהם, אסור להאכילם.
וכן מותר ליתן מזון לפני בעלי חיים רעבים שאינם מוצאים מזון והם רעבים.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק כז' סעיף כא,כג

תשובה נוספת:

אומנם אין נותנים בשבת מזון לבעלי חיים שאינם שלך (חתולים וכו'), אולם מותר להניח שאריות אוכל שתיכנן לזרוק אותם לאשפה.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף

מקור: שבת כרך ד סימן שכד סעיף ד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה