חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לתת מזון לציפורים בשבת שירה?

תשובה:

לגבי המנהג לתת מזון לציפורים בשבת שירה, אומנם אין לתת בשבת מזון לבעלי חיים שאין מזונותיו עליך, אולם אפשר לסמוך על בעל אשל אברהם (סימן קסז סק"ו) שמותר לתת מזונות לפני ציפורים על ידי קטנים.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: וישמע משה, הרב משה פריד, תשע"א

מקור: חלק שני עמוד קכה

תשובה נוספת:

מותר לנער את המפה מן הפירורים שעליה (במקום שיש עירוב) הגם שהצפורים תאכלנה את הפירורים)

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק כז' סעיף כא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה