חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לסבא או לאבא לרקוד בחתונה מצוות טאנץ כאש הוא אוחז ביד בתו / נכדתו?

תשובה:

מותר לסבא או לאבא לרקוד בחתונה מצוות טאנץ כאש הוא אוחז ביד בתו / נכדתו.

פוסק: הרב אברהם חנוך העניך פיעטרקובסקי

ספר: באר חנוך

מקור: פרק ד סימן א סעיף ז ויש נמנעים בפרהסיא משום צניעות

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נישואין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה