חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם סבא יברך "ברוך שפטרני מעונש של זה" כשנכדו היתום הגיע למצוות?

תשובה:

אם הנער יתום מאביו מוטל על אבי אביו לחנכו, ולכן כאשר מגיע למצוות  ימברך הסבא  "ברוך שפטרני" בלא שם  ומלכות, ואפילו אם לא גדל אצלו, וכן אם איש אחר אימצו וחינכו כבנו יברך בלי שם
ומלכות "ברוך שפטרני מעונשו של זה" ( הרב יוסף כהן- ידי כהן - זה הקטן)

פוסק: הרב יוסף דוד כהן

ספר: ידי כהן - זה הקטן

מקור: מועדים - בר מצוה עמוד קסג סעיף ו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בר מצווה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה