חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת לרחוץ ידיים בסבון?

תשובה:

מצד הדין מותר לספרדי לרחוץ ידיו בשבת בסבון מוצק, ואין זה משום ממחק או מוליד, אך המחמיר תבוא עליו ברכה, בסבון נוזלי מותר מלכתחילה.
אשכנזים נוהגים איסור בסבון מוצק ונוזלי אלא אם יש צורך הכרחי, כגון: רופא המטפל בחולה בשבת יהיה מותר לו לרחוץ ידיו בסבון.

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: חזון עובדיה

מקור: חלק ד הלכות דש סעיף כג וכן חלק ג עמוד מו

תשובה נוספת:

מותר להשתמש בשבת בסבון נוזלי.

פוסק: הרב אופיר יצחק מלכא

ספר: הליכות שבת

מקור: פרק כו סעיף ה בשם הרי"ש אלישיב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה