חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש לנהוג במקום ציבורי, כאשר פלוני מבקש לסגור את החלון בניגוד לרצונם של האחרים?

תשובה:

בחורף - ידו של המבקש לסגור על העליונה. אולם באביב ובסתיו זכות כל הנוכחים שווה ויגיעו לפשרה. היה אחד מן הנוכחים חולה אזי ידו תמיד על העליונה.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: הליכות בין אדם לחברו

מקור: פרק יז' סעיף טז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נזק

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה