חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לסגור בשבת חלון הצמוד לתריס או רשת, כדי שיילכדו הזבובים בין החלון לתריס / לרשת?

תשובה:

אסור לסגור חלון הצמוד לתריס או רשת, כדי שיילכדו הזבובים בין  החלון לתריס / לרשת, ואם עדיין יש מקום שיוכלו הזבובים לצאת משם, אם המקום קטן מאד הרי זה אסור, ואם המקום הוא גדול קצת הרי זה מותר לכתחילה.

פוסק: הרב אברהם ישעיהו שפירא

ספר: מנחת איש

מקור: חלק יח סעיף כה וראה ארחות שבת פרק יד, הערה לב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה