חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה סדר ההדלקה במוצאי שבת בבית?

תשובה:

אם יכול לשוב לביתו לפני הזמן של "עד שתכלה רגל מן השוק", יזדרז לעשות כן וידליק בביתו. ואם לא יספיק להגיע לביתו, ידליק במקום שנמצא, ויוצא ידי חובה, ולא יצטרך להדליק שוב בביתו.

פוסק: הרב משה שטרנבוך

ספר: שו"ת תשובות והנהגות

מקור: חלק א' סימן שצא

תשובה נוספת:

מנהג ספרד להדליק בביתו לאחר ההבדלה.
מנהג אשכנז יש המקדימים את ההבדלה ויש המקדימים הדלקת נר חנוכה לפני ההבדלה (משנה ברורה סימן תרפא' סק"א).

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: חנוכה, פרק יא' סעיף י

תשובה נוספת:

המתארח בשבת בבית של אחרים אזי במוצאי שבת ידליק נרות חנוכה בבית המארחים, וישהה שם חצי שעה לאחר ההדלקה.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: מועדים, פרק 14 סעיף יט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה