חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה המקור למנהג של סדר ט"ו בשבט?

תשובה:

  סדר ט"ו בשבט, במקורו הוא מתלמידי האר"י. הוא פורסם לראשונה בספר 'חמדת הימים' (מהד' הרב משה צוריאל בני ברק, תשס"ד, עמ' 523, החלק העוסק בראש חודש וט"ו בשבט). בספר זה מפורט סדר של אכילת שלושים מיני פירות לפי חכמת הקבלה: חלקם פירות שאוכלים את תוכם, חלקם פירות שאוכלים את החלק החיצוני שלהם וחלקם פירות שאוכלים הן את תוכם הן את חלקם החיצוני.

בנוגע לסדר ט"ו בשבט, אפשר לעיין במאמרו של אברהם יערי 'תולדות ראש השנה לאילן' (מחניים סב תש"ך עמ' 15-24) וכן במאמרים בנושא ט"ו בשבט בספר 'נטיעות הארץ' (מכון התורה והארץ, תשס"ד).

 

ספר: מכון התורה והארץ

מקור: הרב יהודה הלוי עמיחי שבט תשע"ג
http://www.toraland.org.il/%D7%91%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%91%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%91%D7%98-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%95/

תשובה נוספת:

בספר ברכת אליהו, הביא מנהג של אכילת 15 ממיני פירות מסויימים וללמוד פרק משניות אחד בכל פרי. (פאה- 8 פרקים, ביכורים -3, ראש השנה- 4), ונהגו לברך על ריח האתרוג.

פוסק: הרב עקיבא אריה רז

ספר: שדי יער

מקור: פרק ב סעיף ו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ט"ו בשבט

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה