חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מבחינה הלכתית מותר לעובד במקום מסויים לספר לאחרים סוד מקצועי של מקום עבודתו?

תשובה:

בדרך כלל חתום עובד בחוזה עבודה על סעיף זה, אם עבר וסיפר לאחרים סוד מקצועי של המעביד שלו וגרם לו נזק, אזי יהיה חייב בתשלומי הנזק.
ולדברי  שו"ת שבט הלוי, יהיה חייב גם אם לא חתום על תנאי זה כיוןן שהדבר ידוע ומקובל שיש על כך הקפדה.

פוסק: הרב הלל יצחק הלוי

ספר: משפטי הלוי

מקור: פרק כג סעיף ה ובהערה טז וראה שו"ת שבט הלוי חלק ד סימן רכ

תשובה נוספת:

בדרך כלל חתום עובד בחוזה עבודה על סעיף זה, אם עבר וסיפר לאחרים סוד מקצועי של המעביד שלו  וגרם לו נזק, אזי יהיה חייב בתשלומי הנזק.
ולדברי שו"ת שבט הלוי, יהיה חייב גם אם לא חתום על תנאי זה כיוון שהדבר ידוע ומקובל שיש על כך הקפדה.

פוסק: הרב הלל יצחק הלוי

ספר: משפטי הלוי

מקור: פרק כג סעיף ה ובהערה טז וראה שו"ת שבט הלוי חלק ד סימן רכ

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נזק

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה