חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מי שצריך לעבוד בסוכות ובמקום עבודתו אין סוכה, כיצד ינהג?

תשובה:

מי שצריך לעבוד בסוכות ובמקום עבודתו אין סוכה אזי הוא בגדר של הולכי דרכים ופטור מן הסוכה.

פוסק: הרב אביגדור הלוי נבנצל

ספר: תשובות אביגדור הלוי-ליקט הרב ניצן בראונר

מקור: הלכות סוכה, סימן תרמ עמוד תכד סעיף טז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: סוכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה