חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לדייר לבנות סוכה בשטח ציבורי, חניה, או בחצר משותפת של דיירי הבית?

תשובה:

רשאים בעלי דירות בבנין משותף, לבנות סוכה בחצר ובמגרש המשותפים, במקום שאין מפריעים לשכנים ואינם מאפילים על החלונות וכו'. אך לא יבנה את הסוכה בחניון הבית או במעבר לחניון. אם אין מספיק מקום לכל אלו שרוצים לבנות, עליהם להתחלק בשטח או לקבוע חלוקת זמנים כאשר כל אחד יבנה בשנה אחרת.

פוסק: הרב שלום מרדכי סגל

ספר: משכן משה

מקור: קיצור דינים סימן א סעיף ז

תשובה נוספת:

אסור להקים סוכה בשטח פרטי או ציבורי כשהציבור או נציגיו מתנגדים לכך. אם הקים בכל אופן את הסוכה שם, לא יברך "לישב בסוכה", למרות שיצא ידי חובה בדיעבד. ובצידי רשות הרבים מקום שאין מפריע לעוברים ושבים, מותר להקים סוכה, שכל זמן שלא מחו בידו, משמע שמסכימים למעשיו.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: סוכות, פרק ב סעיף יג ובהערה 19

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שכנים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה