חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם היושב בסוכה כשחם מאוד ואין בה מזגן האם דינו כמצטער ופטור?

תשובה:

אם רוצה לקיים את המצוה אפילו אם יש לו צער בגלל החום, יקיים את המצוה. מה שאין כן כשיורד גשם.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: וישמע משה, הרב משה פריד, תשע"א

מקור: חלק א עמוד רו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: סוכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה