חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם סוכה מתנפחת כשרה?

תשובה:

לגבי המצאה חדשה של סוכה העשויה מיריעות ניילון חזקות ומתנפחת באמצעות הזרמת אוויר, מאחר והאוויר מתנדף מדי פעם ויש למלא אוויר חסר, אזי סוכה זו אינה כשרה.
מאידך, אם יעמיד 4 עמודים בקצוות הסוכה, ויעביר חוטים בין העמודים כדי שתיהיה מחיצה של 10 טפחים ואחר כך יניחו את הסכך, אזי הסוכה תיהיה כשרה.

פוסק: הרב משה בראנדסדרפער

ספר: היכל הוראה

מקור: חלק ד הוראה סב. עיין בילקוט יוסף, סוכות סימן תרל עמוד שלו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: סוכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה