חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם סוכה עגולה כשרה?

תשובה:

אם בנה סוכה עגולה, צריך שיהא בה בכדי לרבע גודל של 7 טפחים על 7 טפחים, ואז אין צורך לשבת דוקא בתוך הריבוע.

ספר: שולחן ערוך

מקור: סימן תרלד סעיף ב וראה משנה ברורה ס"ק ב-ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: סוכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה