חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר (לדוגמא בעת טיול) להיכנס לסוכה של אחר בלא ידיעתו?

תשובה:

כאשר בעל הסוכה אינו נמצא, ויש סבירות שבעל הסוכה לא יכנס בזמן הקרוב, כגון שידוע שנסע וכו', אזי מותר להיכנס לסוכה ולאכול בה.

פוסק: הרב ישראל מאיר הכהן מראדין

ספר: משנה ברורה

מקור: משנה ברורה חלק ו' סימן תרל"ז הלכה ג סעיף קטן ט

תשובה נוספת:

לא יברך "לישב בסוכה" כאשר אוכל בסוכת חברו שלא מדעתו.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק ב סימן תרלז סעיף ה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: סוכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה