חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת לערות מים חמים מכלי ראשון על סוכרזית?

תשובה:

סוכרזית אינו עובר תהליך בישול, ולכן אין לערות עליו מים מכלי ראשון. אלא יערה מכלי שני.

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: הליכות עולם

מקור: חלק ד עמוד מט' וכן האור לציון חלק ב פרק ל' תשובה ה הובא בהליכות שבת

תשובה נוספת:

מותר ליתנו בכלי שלישי. ואם מדובר בסוכרזית שעבר תהליך בישול מלא דינו כסוכר רגיל, וטוב להחמיר ליתנו בכלי שני.

פוסק: הרב אופיר יצחק מלכא

ספר: הליכות שבת

מקור: פרק יט סעיף כח בשם משנה ברורה.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה