חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש לנהוג בשבת כאשר יש קלקול במשאבה / במכשיר האינסולין של חולה סוכרת?

תשובה:

תקלה במשאבה בשבת

אם במהלך השבת יש תקלה במכשיר האינסולין והמכשיר הפסיק לעבוד, מכיוון שהחולה עלול להיכנס למצב של חשש פיקוח נפש (בעקבות היפרגליקמיה שעלולה להתפתח מחוסר באינסולין) – מותר להתקשר בשבת לאנשי השירות המיוחד לכך של חברת המשאבה[1] כדי שיבואו לתקן או להחליף את המכשיר, ומותר להם לחזור בשבת ליעדם, מכיוון שזו עבודתם הם כלולים בדין של "היוצא להציל"[2].  
כמו כן מותר ללחוץ על כפתורים כדי לתקן את מה שנצרך לחולה.[1].   ואם אפשר להתקשר בשינוי בלי עיכוב – יש לעשות כך. כמבואר לקמן. כמו כן טכנאי משאבה שנשמע בביתו צלצול טלפון, אם קיים חשש סכנה – מותר לו לענות לטלפון. ועדיף בשינוי.

[2].   עיין עמוד 73 בדין היוצא להציל. וכך אמר לי הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג. ופעמים יש להם צורך לחזור ליעדם משום פיקוח נפש, כי שם אזור הכוננות שלהם וצריכים להיות נגישים באותו אזור לתקלות. כמו כן גם אם נסבור שיש לנו חשש שהוא עלול לחלל שבת שלא כדין, יש לומר שכיוון שהותר לחולה להתקשר, הרי שאם מותר לחלל שבת עבור חולה שיש בו סכנה כל שכן שמותר גם לעבור על איסור של "לפני עיוור" עבורו (שמירת שבת כהלכתה פרק מ ס"ק פו הערה קצ בשם הגרש"ז אוירבך). אמנם בודאי שיש להעדיף, אם אפשר, להתקשר לטכנאי שומר תורה ומצוות, כדי שהשבת לא תתחלל שלא לצורך (שמירת שבת כהלכתה פרק מ ס"ק י). אמנם יש לעיין בכל זה, שהרי בדרך כלל חולי סוכרת המחוברים למשאבת אינסולין מחזיקים בביתם גם מזרקי אינסולין לעת הצורך. ואם כן, מכיוון שיש פתרון להשתמש במזרק עד מוצאי שבת מבלי לחלל שבת ומבלי להיכנס לפיקוח נפש, לכאורה כך צריך החולה לעשות (וכמבואר בהערה 88). ועוד ייתכן שמצב זה כלל לא נחשב לפיקוח נפש שמחללים עליו את השבת, שהרי יש לו תחליף לאינסולין, ואין כאן כלל סכנה וכמבואר בחכמת שלמה בסימן שלא סעיף ט שאין זה נקרה פיקוח נפש כלל. וענה לי הרה"ג יצחק זילברשטיין (ראה בנספח ב') שנראה שאין בזה משום פיקוח נפש. ואם כן יש להשתמש במזרקים (אף על פי שאדם המחובר למשאבה וצריך לעבור לזריקות ובכך נזקק לדקור את עצמו פעמים רבות מהרגיל, ופעמים שיש לו צער וחבלה בכך). נוסף לכך, שאלתי את הרה"ג יצחק זילברשטיין שאם כן, אולי חולה סוכרת כזה צריך להתנתק מהמשאבה בקביעות בכל שבת ויום טוב ולהשתמש במזרקים (שהרי המשאבה מצריכה לחיצות על כפתורים חשמליים, ובשימוש בזריקות אין בזה שום איסור). וענה לי שאין להפסיק להשתמש במכשיר בשבת, משום שהמכשיר מווסת טוב יותר את הסוכר בגוף (ועיין בנספח שם מה שכתבנו על סיבתו השניה להתיר)

      וכבר כתבנו לעיל שאדם אינו צריך לעבור לטיפול במזרקי אינסולין בשבת כדי למעט באיסורים. ומסתבר שיש לחלק בין שימוש במזרקים בשבת אחת באופן חד פעמי, שבכך בדרך כלל אין בעיה של פגיעה באיזון סוכר (ולכן החמיר בזה הרה"ג יצחק זילברשטיין), לעומת שימוש במזרקים בקביעות בכל שבת ויום טוב, שבאופן כזה תיתכן פגיעה באיזון הסוכר, ונראה ש כל חולה יברר לגופו אם יש סכנה לפגיעה באיזון או לא. אמנם למעשה נראה שאף על פי כן יהיה מותר להתקשר ולהזמין טכנאי לתקן את המכשיר, אף שיש לו מזרקים בבית, מפני שהמעבר ממשאבה לשימוש בזריקות מצריך גם זריקה ארוכת טווח (לדוגמא לנטוס), דבר שיכול לגרום לחשש פיקוח נפש בעקבות שינוי במינון והשפעת האינסולין. וכן ענה לי הרה"ג זילברשטיין, שאם יש בזה משום פיקוח נפש, ואפילו ספק פיקוח נפש, מותר לתקן את המכשיר בשבת. יש להוסיף שהוא הדין אם חסר ציוד מסוים של המשאבה שצריך, כגון פרפרית או מיכל, מותר להתקשר לחברה כדי להשיג את הציוד הנצרך לשבת. כמו כן אם במהלך השבת נגמר לחולה האינסולין, מותר לו לנסוע לבית חולים על מנת להשיג את האינסולין החסר, מפני החשש שייכנס להיפרגלקמיה בעקבות חוסר באינסולין (ארוך טווח בזלי), אמנם יש לדעת שאין לו היתר לחזור לבית על ידי חילול שבת, שהרי כבר אין פיקוח נפש אחרי שהשיג את האינסולין. וכך אמר לי הרה"ג אשר וייס. אמנם מאוחר יותר שאלתי את הרה"ג אם הדין של "יוצא להציל בשבת" נאמר גם על המציל את עצמו, וענה לי שצריך עיון. ואם כן יצא שיהיה מותר לחולה זה לחזור (ועיין מה שכתבנו בזה בהערה 142). ואם יש לו מספיק אינסולין עד מוצאי שבת אבל החולה יצטרך להימנע מלאכול פחמימות עד מוצאי שבת, עיין מה שכתבנו בזה בהערה 133. ולכתחילה יש לדאוג תמיד שלא להגיע למצב כזה שאין מספיק אינסולין או אין משהו מתוק לשתות במקרה הצורך. כדי שלא לעבור על איסור דאורייתא של "הִשָּׁמֶר לְךָ וּשְׁמֹר נַפְשְׁךָ מְאֹד" (דברים ד, ט) כמבואר בשולחן ערוך (חושן משפט תכז, ח). 

פוסק: הרב אליקים בנימין ונגר

ספר: סוכרת והלכותיה

מקור: שבת עמודים 43-55

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה