חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הדין אם אדם לא נטל ארבעת המינים עד השקיעה?

תשובה:

למרות שלכתחילה יש ליטול את ארבעת המינים רק עד השקיעה, מכל מקום אם לא נטלם עד השקיעה, ביום הראשון חייב הוא ליטלם עד צאת הכוכבים. וכן יטלם בשאר ימי החג.
ובכל מקרה כשנוטלם לאחר השקיעה יטלם בלא ברכה.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: סוכות, עמוד ש, סעיף ח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: סוכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה