חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להשתמש בשבת בסטיקלייט?

תשובה:

אין להשתמש בשבת בסטיקלייט.

פוסק: הרב יצחק מרדכי רובין והרב שלום יוסף גלבר

ספר: ארחות שבת

מקור: פרק טו, סח וראה פוסקים נוספים בשו"ת אבני דרך חלק יב

תשובה נוספת:

הגר"נ רבינוביץ התיר לגמרי להשתמש בלהשתמש בשבת בסטיקלייט בשבת.

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק יב סימן נט. הובא בספר "מלומדי מלחמה" סימן נב ובתחומים חלק יג עמוד 135

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה