חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש חובה לתת לאביו החולה סיגריה על פי בקשתו של אביו?

תשובה:

כאשר אביו אדם בריא ורוצה לעשן באופן חד פעמי, על הבן לשמוע בקול אביו לתת לו. אולם אם מדובר במקרה שהרופאים אסרו על אביו לעשן אזי אין לשמוע בקול אביו.

פוסק: הרב לוי יצחק בניאל

ספר: רפואה כהלכה

מקור: פרק מז סעיף ה בהערה 306 הגרי"ש אלישיב וראה כיבוד אב ואם ילקוט יוסף פרק ז סעיף טז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה