חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם בערב פסח, יכול בכור לשמוע סיום מסכת באמצעות הטלפון?

תשובה:

שמיעת סיום מסכת דרך הטלפון אינה מועילה כדי לפטור בכור מתענית בכורות (בערב פסח).

פוסק: הרב אברהם ישראל

ספר: ואין למו מכשול

מקור: חלק ז פרק טו וראה שו"ת שערי יושר חנניא חלק ב סימן סד

תשובה נוספת:

בכור המתענה בערב פסח שאין באפשרותו להשתתף בסעודת סיום המסכת על מנת להפטר מהתענית, יוכל לשמוע בשעת הדחק סיום מסכת באמצעות מצלמת האינטרנט, בתנאי שיביאו לו לטעום מן הסעודה.

פוסק: הרב אברהם מיימון הלוי

ספר: דרך האתרים

מקור: פרק א סעיף יא וראה שם בהרחבה סימן כד במדור תשובות, וכן בטלפון בתנאים הנ"ל

תשובה נוספת:

כל בכור המסיים מסכת בערב פסח, לא יצטרך להתענות "תענית בכורות". ניתן ללמוד ולסיים לפחות מסכת משניות. אם הדבר קשה עליו ( ובעיקר שבגין נגיף הקורטנה אינו רשאי לצאת), אזי יכול בשעת הדחק להשתתף בסיום מסכת גם אם שומע זאת דרך הטלפון, או כל אמצעי טכנולוגי אחר, וזאת למרות שאינו משתתף במעמד הסיום ולא בסעודת מצווה שלאחר הסיום.

ספר: הרבנות הראשית לישראל - הנחיות

מקור: הנחיות לפסח תש"פ ו בניסן - הרב יצחק יוסף והרב דוד לאו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה