חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לעשות סעודת סיום מסכת ביום שישי או בערב חג?

תשובה:

מותר ביום שישי וערב חג לעשות סעודת מצווה אשר זמנה חל ביום שישי. לכן יהיה מותר לעשות סעודת מצווה לכבוד סיום מסכת רק בתנאי שזה זמנה, דהיינו שסיימו ללמוד את המסכת ביום זה.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה חלק ב תשמ"ט

מקור: פרק מב סעיף כו, ראה שו"ע סימן תקנא משנה ברורה ס"ק עג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה