חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

על איזה ספר לימוד אפשר לעשות סיום מסכת בערב פסח בכדי לפטור את הבכורים לצום?

תשובה:

מי שעושה סיום מסכת מהתלמוד הבבלי או הירושלמי וכן סיום סדר שלם משישה סדרי משנה  יכול לפטור עצמו מלצום בערב פסח וכן יכולים  בכורים  אחרים המשתתפים בסעודת הסיום להיות פטורים מהצום בערב פסח.
וכך הדבר גם בסיום  אחד מחלקי שולחן ערוך או ספר חשוב אחר. (אג"מ או"ח א,קנז).

מאידך, יכול בכור לעשות לעצמו סיום, אם מסיים מסכת משנה עם מפרשים או ספר קודש אחר אבל לא לפטור בסיום ספר מעין זה את האחרים.

המנהג הרווח לגבי נשים, שבת בכורה אינה צריכה להתענות.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: פסח, פרק יג' סעיף ה

תשובה נוספת:

גם סיום של ספר נביאים שלמד בעיון אפשר לעשות סעודת מצווה.

פוסק: הרב משה פיינשטיין

ספר: אגרות משה

מקור: או"ח חלק א סימן קנז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה