חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד ניתן להשתתף בסיום מסכת בערב פסח, כאשר אסור לצאת מהבית בהתאם להוראות משרד הבריאות (נגיף קורונה)?

תשובה:

כל בכור המסיים מסכת בערב פסח, לא יצטרך להתענות "תענית בכורות". ניתן ללמוד ולסיים לפחות מסכת משניות. אם הדבר קשה עליו ( ובעיקר שבגין נגיף הקורטנה אינו רשאי לצאת, אזי יכול בשעת הדחק להשתתף בסיום מסכת גם אם שומע זאת דרך הטלפון, או כל אמצעי טכנולוגי אחר, וזאת למרות שאינו משתתף במעמד הסיום ולא בסעודת מצווה שלאחר הסיום.

ספר: הרבנות הראשית לישראל - הנחיות

מקור: הנחיות לפסח תש"פ ו בניסן - הרב יצחק יוסף והרב דוד לאו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: קורונה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה