חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לבן לבקש תמיכה כספית מאביו?

תשובה:

מותר לבן לבקש תמיכה כספית מאביו, אולם לא יפציר מדי. אם אביו אמיד (והבן עני וכו') אזי אביו יכול לתמוך בבנו מדין צדקה.
אם הבן רוצה רק הלוואה, רשאי להפציר קצת יותר, במקרה ויוכל להראות לאביו הבטחות וסימוכין שיוכל בעתיד להחזיר את ההלוואה. אם רואה שאביו מתנגד גם לזה אזי לא ייפציר בו יותר.

פוסק: הרב ישראל דוד הארפענעס

ספר: ויברך דוד

מקור: סימן רמח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה