חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להניח סכך על מסגרת מתכת כמצוי במרפסות או בגינות?

תשובה:

מסגרת מתכת קבועה כמצוי במרפסות סגורות ועוד' מותר לסכך על גביה לכתחילה, שכיון שהמסגרת מחוברת וקבועה לבניין נחשבת היא ככותל וקיר הבנין. מכל מקום ראוי שיניח לפני כן קנים וכדו'.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: מועדים פרק ח' סעיף ט

תשובה נוספת:

אומנם לכתחילה טוב לחשוש  לדעת המחמירה ולכן יניח קורות עץ לרוחב הברזל ועליהם ישעין את הסכך, אבל הרוצה להקל רשאי להניח את הסכך על ברזל או כל דבר המקבל טומאה, וסוכתו כשרה לברכה.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: סוכות פרק ב סעיף ה וראה גם שולחן ערוך סימן תרל סעיף ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: סוכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה