חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר למרוח שמן על תינוק בשבת?

תשובה:

מותר לסוך את התינוק בשמן, ואפילו אותם המקומות בגופו שיש בהם גירוי - עור (שבגדול אוסרים לסוכם מחמת רפואה), כגון מחיתולים רטובים. וגם מותר לסוך את ראשו של התינוק שיש לו קשקשים המצערים אותו, ומכל מקום ישתמש רק במעט שמן. ואין לסוך בתערובות סמיכה, כגון בשמן- צינק סמיך, אלא רק בתכשיר נזיל. ואם התכשיר סמיך - יערב בו הרבה שמן, שכן משחה אסור למרוח. ומותר לבזוק על התינוק אבקה הבא לרפואה כגון אבקת טלק.


פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק ל"ז, דיני תינוק וקטן, סעיף ו'.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה