חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להשתמש בשבת בסיר לבישול איטי?

תשובה:


יש אוסרים להשתמש בסיר לבישול איטי (קראק-פאט), משום איסור הטמנה, שהסיר טמון בגופי החימום. ואם התבשיל שבו אינו מבושל, האיסור הוא גם מצד איסור שהייה על אש שאינה מכוסה. לעומתם, יש סוברים שאין בזה איסור הטמנה, הואיל וחלקו העליון של הסיר גלוי, וכדי שלא יהיה בזה איסור שהייה כאשר התבשיל עוד לא התבשל כל צרכו, צריכים לכסות את הכפתורים שבהם קובעים את רמת החום. וכן הלכה.
 

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: שבת חלק א פרק סעיף כג וראה הערה 27 שיש אוסרים וראה חזון עובדיה שבת עמוד סד ותשובות הרב אביגדור הלוי עמוד רסא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה