חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לזרוק לאחר סוכות את הסכך למיכל אשפה?

תשובה:

ראוי להצניע  במקום שהעיריה הקצתה או במקום צדדי בו לא ירמסו בני אדם את הסכך. השלכת הסכך סתם לפחי אשפה זה הנה דרך בזיון ולא ראוי לעשות זאת.

ספר: שולחן ערוך

מקור: סימן כא' סעיף א וכן סימן תרלח' סעיף ב ומשנה ברורה ס"ק ז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: סוכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה