חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לסכך סוכה בסכך שיש בו עובש?

תשובה:

סכך שיש לו עובש ויש בו ריח רע, אף על גב שכתוב בשו"ע (סימן תרכט סעיף יד) דלכתחילה אין
לסכך בדבר שיש בו ריח רע, אולם הרי ריח רע שנגרם כתוצאה מעובש עשוי להתנדף לאחר שעות ויתמעט הריח רע, אולם אם אם נשאר הריח רע אחר כך אזי אין להקל ויהיה אסור.

פוסק: הרב שמאי קהת הכהן גרוס

ספר: שו"ת שבט הקהתי

מקור: חלק ו סימן רכח סעיף א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: סוכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה