חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אפשר בערב יום כיפור לבקש סליחה מחברו דרך הטלפון?

תשובה:

אומנם מעיקר הדין צריך ללכת ולבקש מחילה פנים אל פנים, אולם אם מדובר במקרה שדוקא דרך הטלפון השיחה תועיל יותר, אזי מותר לו לבקש טלפונית.

פוסק: הרב אליהו ביטון

ספר: דרכי פלא

מקור: אורח חיים סעיף עא וראה גם יחוה דעת ח"ה סימן מד ובילקוט יוסף מועדים עמוד פא. שו"ת משנת יוסף ח"ד סימן מד

תשובה נוספת:

בקשת סליחה צריכה להעשות באופן ישיר עם חברו.
אולם, אם קשה לאדם ללכת בעצמו לבקש סליחה מחברו, או שבאמצעות שליח יצליח יותר על מנת שחברו ימחל לו, אזי רשאי לשלוח שליח / מתווך.
כמו כן נראה שבקשת מחילה מחברו באמצעות מכתב או מייל אינו נחשב כבקשת סליחה בעצמו.

פוסק: הרב שמואל קמנצקי

ספר: קובץ הלכות - ראש שנה, עורך הרב דניאל אשר קליינמאן

מקור: פרק כה סעיף ד וראה מטה משה סימן תרמח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום כיפור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה