חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אפשר לומר סליחות לפני תפילת מנחה?

תשובה:

הזמן הראוי לכתחילה לאמירת סליחות הוא מחצות הלילה ואילך. אולם למי שקשה לקום מוקדם, יכול לומר סליחות לפני תפילת שחרית או לפני תפילת מנחה (לאחר חצות היום).

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני סימן תקפא סעיף ד עמוד קעה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ראש השנה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה