חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אדם אדם אשר הוא במצב סנילי או אלצהיימר חייב לצום ביום כיפור?

תשובה:

אדם אשר הוא במצב סנילי או אלצהיימר יהיה מותר להניח לפניו אוכל והוא יאכל מעצמו ויוזמתו, ואין למנוע ממנו זאת. אם אינו יכול לאכול בעצמו, יהיה מותר להאכילו בשיעורים ובעת הצורך אף כרגיל ואם אפשר שזה ייעשה על ידי עובד זר - גוי.

פוסק: עורך ד"ר מרדכי הלפרין ופרופסור ארטור אידלמן

ספר: אסיא - כתב עת, מכון לחקר הרפואה ע"פ התורה, שערי צדק

מקור: חוברת קט - קי הרב שמואל הלוי וואזנר עמוד 9 הערה 20

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום כיפור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה