חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם נוהגים לעשות סעודה שלישית ביו"ט?

תשובה:

יש מהאחרונים שכתבו שלמרות שאין נוהגים לעשות סעודה שלישית בפת, טוב שיאכל פירות. ויש שכתבו שמזה נתפשט המנהג לאכול ביום טוב תבשיל אחד יותר בשחרית שיחשב במקום סעודה, אך בשבת אין מועיל זה לעניין סעודה שלישית.

פוסק: הרב אליעזר רוט

ספר: הליכות חיים - יום טוב

מקור: פרק רביעי, סעיף ח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום טוב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה