חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם תשלום עבור מצרכי סעודת הבראה יכול להיות גם מכספי האבלים?

תשובה:

אבל אסור לו לאכול משלו את הסעודה הראשונה, אלא מצווה על השכנים או אחרים, שיביאו את הסעודה מכספם ולא מכספי האבלים.

פוסק: הרב משה בראנדסדרפער

ספר: היכל הוראה

מקור: חלק ד סימן קמח וראה שו"ע יו"ד סימן שעח סעיף א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבלות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה