חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לערוך סעודת מצווה ביום שישי או בערב חג?

תשובה:

מצווה להכנס לשבת ויום טוב כשהוא מתאוה לאכול סעודת שבת וחג. אין לקבוע ביום שישי סעודה שלא רגילים לעשותה בימי חול, כגון סעודת חברים וידידים, או כל סעודת מצווה שאינה זמנה ואינה קשורה דווקא ליום זה, (כגון, סיום מסכת שלא גמרו ללמוד אותה ביום זה).
אולם מותר לערוך סעודת מצווה שזמנה ביום זה, אולם מצווה להקדימה קודם חצות היום.

סעודה שרגילים לעשותה גם בימי חול, אזי אם עושה אותה גם בשישי, לא יעשה אותה ברביע האחרון של היום ובימי החורף הקצרים אף לפני כן.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה חלק ב תשמ"ט

מקור: פרק מב סעיף כז. - כח, בדיעבד אפשר סעודת מצווה כנ"ל אחר חצות וראה במקור את הפרטים.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה